Ouderen-infolijn KBO PCOB is nu ook Meldpunt Thuiszorg

De coronacrisis brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook in de zorg-aan-huis voor senioren is dit het geval. Veel senioren kampen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Met het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-PCOB in kaart brengen of senioren door de coronacrisis thuis in de problemen komen.

Als u een melding doet, krijgt KBO-PCOB een nog beter inzicht welke zorgen er onder senioren leven en kunnen deze signalen worden doorgegeven aan beleidsmakers, zorgorganisaties en andere belanghebbenden. Met elkaar kunnen we dan kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden opgelost.

Bel hierover met de Ouderen-infolijn 030-3400600 van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Of kijk op de website en vul daar het formulier in.

http://www.kbo-pcob.nl/meldpunt-thuiszorg/