Raad van Ouderen: handhaaf voorrang ouderen en risicogroepen bij vaccinatie

De Raad van Ouderen adviseert minister Hugo de Jonge met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie. De Raad verwijst daarbij naar  de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

De Jonge heeft op 5 februari 2021 de Tweede Kamer meegedeeld dat het beschikbare Astra-Zeneca-wordt ingezet bij ouderen van 60-64 jaar en 18-60-jarigen met een medische indicatie, maar ook bij diverse grote groepen zorgmedewerkers. De Raad van Ouderen heeft ernstige bedenkingen bij deze veranderde prioriteitsstelling: ‘Een substantieel deel van de ouderen wordt later ingeënt dan eerder voorzien. Maar ouderen (60+) en medische risicogroepen hebben wel  tot 21 keer meer kans ernstig ziek te worden en te overlijden. Door de aanvankelijke prioriteit voor ouderen (en medische risicogroepen) te handhaven, worden zo min mogelijk ouderen ernstig ziek en/of overlijden zij met veel pijn en benauwdheid. Deze vaccinatiestrategie leidt niet alleen tot grote gezondheidswinst bij ouderen en medische risicogroepen, maar verkleint ook de kans op overbelasting van het zorgstelsel en geeft per saldo ook meer ruimte aan jongeren.’

Brief aan de Minister - Raad van Ouderen vaccinatie covid 19 - februari ...