Nieuw advies: Thuis in de wijk, nu en straks!

Stimuleer het besef van urgentie bij ouderen en gemeenten om tijdig in te spelen op de grote veranderingen in de samenleving; de snel toenemende vergrijzing en de diversiteit van de bevolking. De omslag in denken en doen, moet vooral uit ouderen, maatschappelijke organisaties en gemeenten zelf komen. Alleen zo kunnen zij samen adequaat acteren in die nieuwe samenleving. Dat staat in het nieuwste advies van de Raad van Ouderen.

In het advies belicht de Raad de tevredenheid van ouderen met hun wijk (het dorp of de stad), en het belang dat zij hechten aan een goede leefomgeving, zowel fysiek als sociaal. In het advies staan concrete aanbevelingen om welbevinden in de toekomst te bevorderen. Het  samenleven in de wijk gaat er in de toekomst anders uit zien. Omzien naar elkaar wordt van bijzonder juist heel gewoon en noodzakelijk. Meer zelf doen en meer samen doen gaan echter niet vanzelf. Allereerst moet iedereen de noodzaak zien en vervolgens moeten overheden en maatschappelijke organisaties op de nieuwe situatie inspelen. Ouderen zullen zelf een andere mentaliteit moeten ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren.

De Raad van Ouderen signaleert met dit advies dat over de hele linie en ook zeker bij de ouderen zelf de urgentie ontbreekt om zich op deze veranderingen voor te bereiden. Niet eerder was het appèl op ouderen zo sterk als in dit advies.

Klik voor het advies, de toelichting en een filmpje hierover op onderstaande link:
Thuis in de wijk: nu en straks!