Beeldbellen en belcirkels belangrijk voor onderling contact

Beeldbellen en belcirkels spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten van thuiswonende ouderen in deze coronatijd. Beeldbellen en belcirkels zijn, met de juiste ondersteuning, gemakkelijk te organiseren, bieden continuïteit en zijn snel te verspreiden. Daarom adviseert de Raad van Ouderen aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in deze manieren …

Lees meer

KBO Limburg roept op tot verbinding

Vandaag hield KBO Limburg de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV). Dit jaar voor de eerste keer digitaal! Er werd o.a. gesproken over het nieuwe Beleidsplan 2021-2024. Daarin een oproep aan de afdelingen en zeker ook aan de leden om zich in te zetten voor de verbinding tussen de verschillende generaties en groepen binnen onze samenleving. We …

Lees meer

Prijswinnaars Rebus Samen tegen eenzaamheid

In senioren Limburg van oktober stond een prijsvraag in het kader van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. De oplossing van de rebus: ‘Samen tegen eenzaamheid, aandacht voor elkaar’. Er zijn heel veel goede oplossingen binnegekomen, zowel via de mail als ook telefonisch en per post. Alle deelnemers hartelijk dank daarvoor. Uit alle goede oplossingen zijn voor …

Lees meer

Raad van Ouderen: meer aandacht voor goed voorbereiden op levenseinde

Afgelopen vrijdag is het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven, aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie. De Raad van Ouderen heeft onderzoek gedaan onder ouderen en op basis daarvan 10 concrete adviezen geformuleerd. Objectieve informatie op een centrale plek is de …

Lees meer

Nieuwsbrief nr 4: over beleidsplan, landelijke ontwikkelingen en jaarvergaderingen

Afgelopen week ontvingen de KBO-afdelingen en vrijwilligers weer een uitgebreide nieuwsbrief. Daarin o.a. informatie over het nieuwe beleidsplan, hoe om te gaan met de jaarvergadering in tijden van corona, de Week tegen eenzaamheid, de landelijke ontwikkelingen, Positieve gezondheid en Meer bewegen voor ouderen. Nieuwsgierig? KBO Limburg Nieuwsbrief nr 4 september 2020

Lees meer

Jaaroverzicht 2019: Goed op weg en het tempo erin houden

In 2018 sloegen we nieuwe wegen in. In 2019 hebben we flink de pas erin gezet om de KBO in Limburg hernieuwd op de kaart te zetten. Want dat moet. Onze voorzitter Marcel Ballas verwoordt het heel duidelijk: “Ons imago is niet goed, te oubollig, te stoffig. We zijn gewoon niet hip genoeg. En we …

Lees meer

Ook Valkenburg aan de Geul strijdt mee: Samen tegen eenzaamheid

Opnieuw hebben we een convenant getekend met een pilotgemeente binnen het project Samen tegen eenzaamheid. Deze keer met de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wethouder Sociaal Domein Remy Meijers en KBO Limburg directeur Hans Hollanders zetten gisteren hun handtekening. Dat betekent dat er in ook in Valkenburg een betrouwbare structuur komt waar senioren terecht kunnen …

Lees meer

Viroloog Marion Koopmans: ‘ouderen hebben zich goed gedragen’

Tijdens deze vakantieperiode werken onze vrijwilligers gewoon door! Niet alleen in onze afdelingen, maar ook de redacteuren van Senioren Limburg. Met gepaste trots melden we dat we viroloog Professor Dr. Marion Koopmans, geboren in Steyl, hebben weten te strikken voor een interview. Daarin vertelt ze o.a. dat ze veel bewondering heeft voor de manier waarop …

Lees meer

Pilotgemeenten ondertekenen convenant

Onlangs zijn de eerste convenanten getekend met pilotgemeenten voor het project Samen tegen eenzaamheid. Dat gebeurde eind juni in Gulpen-Wittem en half juli in Valkenburg. In Gulpen-Wittem tekenden Wethouder Marion van der Kleij en KBO Limburg directeur Hans Hollanders het convenant. Daarin staat o.a. dat er in Gulpen-Wittem een betrouwbare structuur komt waar senioren terecht …

Lees meer

Zoveel mogelijk meningen gevraagd voor advies over levenseinde

De Raad van Ouderen werkt alweer aan het volgende advies. Dat zal gaan over voorbereiden op het levenseinde. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS, minister Hugo de Jonge en de Tweede Kamer. De Raad is hiervoor op zoek naar zoveel mogelijk meningen van ouderen. Het onderwerp levenseinde staat mede door de Coronacrisis nu …

Lees meer