Ouderenadvisering

De ouderenadviseur kan u o.a. ondersteuning bieden bij:

 • Het aanvragen van huurtoeslag of zorgtoeslag
 • Opname in verzorgings- of verpleeghuis
 • Woningaanpassingen
 • Het verkrijgen hulpmiddelen, zoals een rollator of alarmering
 • Het aanvragen van een warme maaltijdvoorziening, b.v. Belastingaangifte
 • Het aanvragen van huishoudelijke hulp
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand
 • Boodschappenservice of het vinden van hulp voor kleine klusjes in en om het huis
 • Het zoeken naar zinvolle bezigheden of contacten

 Hebt u een vraag ? Bel de ouderenadviseur van uw afdeling. Waarom?

 • Het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is groot
 • Veel ouderen zien soms door de bomen het bos niet meer
 • Ook is de bestaande informatie vaak onduidelijk of te ingewikkeld
 • Daar komt nog bij de vele ingrijpende aanpassingen/ontwikkelingen, van b.v.
  • in de gezondheidszorg
   • De Zorgverzekeringswet en de eventuele zorgtoeslagen
   • De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
   • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • in het welzijnsbeleid
   • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (de WMO).

Meer en meer ouderen (vooral de kwetsbare ouderen; de financieel zwakkeren, chronisch zieken en ouderen die leven in een sociaal isolement) hebben behoefte aan hulp bij het verkrijgen van de juiste informatie, dan wel hebben advies, ondersteuning en begeleiding nodig in de eigen leefsituatie.

 

Doel / taken KBO ouderenadviseur:

De ouderenadviseur biedt hulp bij het zoeken naar de juiste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, met als doel deze ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

De taken kunnen het hele scala aan sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg)voorzieningen beslaan.

De concrete taak is echter afhankelijk van de vraag van de individuele oudere. Samen met de oudere wordt bekeken wat precies de vraag is en waar oplossingen gevonden kunnen worden.

Samenvattend de ouderenadviseur:

Zet zich in voor de individuele ondersteuning en begeleiding van ouderen die daarom vragen.

Is een vrijwilliger, die op verzoek ondersteunt en/of verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. 

De ouderenadviseur heeft niet de taak vragen tot in de finesses op te lossen.

Wordt toegerust voor deze speciale taak door middel van een cursus, terugkomdagen en bijscholing.

Werkt in de afdeling voor de leden (of personen die lid willen worden), onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

Dus hebt u een vraag of een probleem, schroom niet uw ouderenadviseur te bellen.

De ouderenadviseurs van de KBO afdeling Gronsveld/Rijckholt;

Wim Ewals  telefoon: 043 40922 44  e-mail: ewalsw@gmail.com

Klik op onderstaande link en schakel over naar de site van de UnieKBO in Den Bosch 

http://www.uniekbo.nl/belangenbehartigingwww.uniekbo.nl/belangenbehartiging