OVER KBO Limburg

 

Oog voor senioren

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 30.000 leden.

De afdeling Gronsveld/Rijckholt bestaat dd. 09-09-2021 uit 109 leden.

Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. Wij bieden u  belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën. Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

KBO Limburg: actief, veelzijdig, kleurrijk, modern

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Wij streven naar een “goed leven” voor senioren. Dat houdt in dat wij ons sterk maken voor een volwaardige positie van alle groepen senioren, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunt is.

Niet voor niets luidt onze ondertitel: “oog voor senioren”. Wij hebben oog voor uw wensen en behoeften en uw belang staat bij ons voorop. Daarom werken wij op allerlei fronten er aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in onze maatschappij, die zij willen en waar zij recht op hebben.

KBO Limburg heeft meer dan 30.000 leden,  verdeeld over 120 plaatselijke afdelingen: bloeiende verenigingen met een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten, die opkomen voor de belangen van hun leden in dorp of stad. De afdelingen zijn weer ingedeeld in 6 regio`s.

KBO Limburg maakt deel uit van de landelijke Unie KBO, die op zijn beurt weer deel uitmaakt van de landelijke KBO-PCOB.

KBO-PCOB heeft totaal een kwart miljoen leden en meer dan 800 lokale afdelingen. Dit enorme ledental maakt de KBO tot een serieuze gesprekspartner zowel voor de landelijke, provinciale als gemeentelijke overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren te behartigen en invloed uit te oefenen op het (ouderen)beleid. 

KBO Limburg: een vrijwilligersorganisatie

Er zijn ongeveer 300 vrijwilligers actief voor KBO Limburg. In de afdelingen zelf zijn ook nog vele vrijwilligers actief: senioren, die op allerlei terreinen hun deskundigheid en levenservaring inzetten voor anderen. KBO Limburg ondersteunt deze vrijwilligers. 

8 goede redenen om lid te worden van de KBO

 • Daadkrachtige belangenorganisatie voor ouderen van 50+
 • Een breed scala van activiteiten, cursussen en ontspanning
 • Het veelzijdige magazine “KBO-PCOB” boordevol informatie voor de actieve 50 plusser
 • De gratis ledenservice, zoals het Juristenteam en de Gezondheids-telefoon
 • De 15 Plus Inkooporganisatie (met uw ledenpas)
 • Voordelige Zorgverzekering aangepast voor ouderen (Achmea Zilveren Kruis)
 • Belastingservice en ouderenadvisering voor leden. Zie ”Ledenservice” in het hoofdmenu.
 • Rijbewijskeuring voor 75 plussers. Zie ”Ledenservice” in het hoofdmenu.
 • Zie ook de site van KBO Limburg  http://www.kbolimburg.nl
 • Overkoepelende organisatie is de landelijke Unie KBO in Den Bosch met het adres http://www.uniekbo.nl
 • Landelijk samenwerkingsverband KBO-PCOB met het adres https://www.kbo-pcob.nl

Uw belang staat bij ons voorop

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Wij behartigen uw belangen op allerlei gebieden, zowel op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau zo goed mogelijk te behartigen. Omdat de KBO ’s lands grootste seniorenorganisatie is en zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord.

Op landelijk niveau gebeurt dit door de Unie KBO.
De Unie KBO neemt waar gewenst en noodzakelijk actie met betrekking tot maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van belang zijn voor senioren. Dit gebeurt  onder andere op het terrein van inkomen, gezondheid en zorg, wonen en mobiliteit en identiteit en zingeving.

Belangenbehartiging op provinciaal niveau.
Op provinciaal niveau komt KBO Limburg op voor uw belang. Hiervoor werken wij samen met diverse andere Limburgse organisaties die zich inzetten voor de belangen van senioren.
Belangenbehartiging vindt o.a. plaats op de terreinen: Gezondheid en Zorg, Wonen en Mobiliteit en Zingeving en Levensvragen.

KBO STERK VOOR ALLE SENIOREN

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Duidelijk is dat de KBO meer en beter zichtbaar moet zijn in onze samenleving. Niet voor niets is onze de slogan: KBO sterk in Limburg. Daarmee zeggen we niets teveel. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 30.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!
Het begin is gemaakt met o.a. een nieuwe website, een nieuw blad, en een nieuw logo, ook voor de afdelingen. Maar wat kunnen senioren nog meer verwachten? KBO Limburg gaat stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We willen ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want die hebben we onvoldoende in beeld. En we denken na over een flexibel lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. Daarmee kan iemand kennismaken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen met als uiteindelijk doel die jonge senior over de streep te trekken om echt lid te worden van de KBO.