Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring naar 75 jaar

KBO-leden kunnen gebruik maken van een speciaal tarief voor de verplichte rijbewijs-keuring voor 75-plussers.

Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen: tel. 0475 381744

 

Invoering van een nieuwe regeling op 1 januari 2014:

Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf volgend jaar pas vanaf hun 75ste te laten keuren. Nu ligt de keuringsleeftijd op 70 jaar. 

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen ingestemd met een wijziging van het Reglement Rijbewijzen die dit mogelijk maakt. Het streven is deze maatregel in te voeren op 1 januari 2014. 

Rijbewijskeuring KBO: 

Momenteel worden bestuurders van 70 jaar en ouder elke 5 jaar gekeurd. Ongeveer 1 à 2% wordt afgekeurd. Met de verhoging van de keuringsleeftijd besparen oudere automobilisten de kosten van de Eigen Verklaring, de kosten van het huisartsenbezoek en de kosten van een eventueel extra onderzoek door een medisch specialist. 

Omdat de kosten voor deze keuring fors kunnen oplopen, biedt KBO Limburg de leden de rijbewijskeuring aan voor ca. 30 euro. Hiervoor is een speciaal meldpunt ingesteld op het bureau van KBO Limburg in Roermond. 

Het afgelopen jaar profiteerden maar liefst 652 Limburgse leden van deze ledenservice. 

In aanvulling op dit besluit doet minister Schultz onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de huidige seniorenkeuring en de effecten van eventuele afschaffing. De minister stuurt de eerste resultaten van dit onderzoek voor de zomer naar de Tweede Kamer.