Contributie 2022

Het bestuur van de KBO afdeling Heijen heeft besloten de contributie voor 2022 ongewijzigd te laten, namelijk:

                           € 22,00 per persoon.

Gelieve de contributie voor 31 januari 2022 over te maken op bankrekening NL82 RABO 0122 1061 56 ten name van KBO afdeling Heijen, onder vermelding van contributiejaar 2022.

Graag de contributie het liefst per bank betalen, als het niet kan, kunt U dat doen in een gesloten enveloppe via de brievenbus bij Jan Gijsberts, Hermelijnstraat 54, Heijen. Natuurlijk even Uw naam en adres op de enveloppe vermelden.

Hiervoor hartelijk dank.

Namens bestuur KBO Heijen
Jan Gijsberts (penningmeester).