Contributie 2022

Het bestuur van de KBO afdeling Heijen heeft besloten de contributie voor 2022 ongewijzigd te laten, namelijk:                            € 22,00 per persoon. Gelieve de contributie voor 31 januari 2022 over te maken op bankrekening NL82 RABO 0122 1061 56 ten name van KBO afdeling Heijen, onder vermelding van contributiejaar 2022. Graag de contributie het liefst …

Lees meer

Foto galerij

Lees meer

Val Preventie – Cursus Stevig Staan

  De contactpersoon voor inwoners van de gemeente Gennep is: Olga Flintrop Telefoon 06 52 67 02 31 E-mailadres olga@gennepdoetmee.nl

Lees meer