Over ons

Katholieke Bond van Ouderen (K.B.O.) Heijen

De afdeling Heijen heeft 241 leden. 
Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Piet van Rhijn
tel: 06-29515225 

Secretaris: VACATURE

Penningmeester: Jan Gijsberts
tel: 0485-531279

Bestuurslid: VACATURE

Hebt u belangstelling voor een bestuursfunctie ?

Neem dan graag even contact op met de voorzitter, Piet van Rhijn.

 

 

(Informatie 1998)

Ongeveer in 1954/1955 is de bejaardenvereniging Heijen opgericht. De juiste datum is niet meer bekend. Men moest toen echt 65 jaar zijn, om er bij te kunnen komen. De meeste activiteiten bestonden uit kaarten en voor dames handwerken.

Jubilarissen bij het 25jarig bestaan van vh. de ‘bejaardenvereniging’.

In 1979 is er een feest geweest in verband met het 25-jarig jubileum van enkele leden. In latere jaren is de naam veranderd in Katholieke Bond van Ouderen, de nu bekende K.B.O.

 

De activiteiten zijn nu veel uitgebreider. Men kan kegelen, kaarten, kienen, koersballen (te vergelijken met Jeu de Boules). Eénmaal per jaar wordt er een busreis georganiseerd. Verder vinden er 2x per jaar ledenvergaderingen plaats, een kerstviering en indien mogelijk worden er ook nog extra activiteiten georganiseerd, zoals in 1997 de kermismiddag en in 1998 de carnavalsmiddag in het verenigingsgebouw “D’n Toomp”. Een modeshow en een busreis naar Hilversum (t.v.-programma “Catharine”) behoren eveneens tot de extra activiteiten. ’s Zomers wordt er regelmatig in groepjes gefietst; in maart vindt de bedevaart naar Smakt en in augustus naar Kevelaer plaats.

 

De leeftijd is nu niet meer precies 65 jaar; 55+ers kunnen tegenwoordig al lid worden. Sinds januari 1998 is er iedere donderdagmiddag de Sociëteit (de Soos) in “D’n Toomp”. Iedereen vanaf 55 jaar is daar van harte welkom. De K.B.O. afdeling Heijen is uitgegroeid tot een vereniging, waar men niet meer omheen kan. Graag willen we dat zo houden!

Katholieke Bond van Ouderen (K.B.O.) LIMBURG

KBO Limburg is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. Dat betekent dat ons beleid het beleid van de provincie moet versterken. Daarnaast is het onze taak alle senioren in Limburg een podium en een gezicht geven. Als zelfstandige vereniging is KBO Limburg aangesloten bij de KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. KBO Limburg Is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 3000 vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit onze afdelingen, onmiskenbaar het hart en de kracht van de KBO.

 

KBO afd. Heijen is een onderdeel van het KBO Limburg en onderschrijft de doelstellingen van KBO Limburg.

 

KBO STERK VOOR ALLE SENIOREN

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Duidelijk is dat de KBO meer en beter zichtbaar moet zijn in onze samenleving. Niet voor niets is onze de slogan: KBO sterk in Limburg. Daarmee zeggen we niets teveel. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 35.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!

Het begin is gemaakt met o.a. een nieuwe website, een nieuw blad, en een nieuw logo, ook voor de afdelingen.

Maar wat kunnen senioren nog meer verwachten?

KBO Limburg gaat stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We willen ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want die hebben we onvoldoende in beeld. En we denken na over een flexibel lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. Daarmee kan iemand kennismaken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen met als uiteindelijk doel die jonge senior over de streep te trekken om echt lid te worden van de KBO.

 

Missie

De senior van nu is een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving.

 

Visie

Samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog hebben voor elkaar.

Interessante publicaties

Senioren Limburg nr 2 2021

Senioren Limburg nr 1 2021

Beleidsplan 2021-2024 Vernieuwen, verjongen, versterken en verbinden

Senioren Limburg 2020 nr 4

Senioren Limburg nr 3 oktober 2020

KBO Limburg jaaroverzicht 2019

folder educatie kbo_april2018