Inschrijfformulier KBO Hoensbroek

  Ons Trefcentrum - KBO Hoensbroek

Inschrijfformulier Nieuwe leden K.B.O Hoensbroek

Voornaam en Voorletter: ______________________________

Achternaam: _______________________________________

Geslacht: __________________________________________

Geboorte datum: ____________________________________

Straatnaam – Huisnummer: ____________________________

Postcode Woonplaats: ________________________________

Telefoonnummer/Mobiel: _____________________________

E-Mailadres: ________________________________________

Eigen rekening nummer: _______________________________

Gelieve contributie á 25.00 euro over te maken naar:

Bankrekeningnummer: NL13RABO0172464366 t.n.v  K.B.O. Hoensbroek