Aanvraag vergoeding voor de energie.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de energieprijzen de laatste maanden enorm verhoogd zijn. Voor mensen met een kleine beurs is het mogelijk een energietoeslag aan te vragen.
Welllicht zijn er leden binnen onze afdeling die hier recht op hebben, maar niet weten van het bestaan van de regeling of niet weten hoe men hiervoor in aanmerking kan komen.
Bijgaand ontvangt u informatie over de energietoeslag en de manier waarop deze tot eind 2022 is aan te vragen bij de gemeente.
Nadere informatie is ook te vinden op de website van de belastingdienst.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan