Nieuwe naam voor KBO

De nieuwe naam voor: Katholieke Bond Ouderen wordt nu: Kom Bij Ons.