Raad van Ouderen: goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op Ouder worden’. De Raad is er voortvarend mee aan de slag gegaan. In haar advies schrijft de Raad o.a. dat er een brede maatschappelijke beweging nodig is die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een belangrijke rol spelen, evenals maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties.

‘Breed in de samenleving betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen.’ In de praktijk gebeurt dat vooral bij lokale ontmoetingen en activiteiten. Ouderen kunnen deze zelf organiseren en ondersteunen samen met diverse organisaties, zoals (lokale) overheden, maatschappelijke en publieke organisaties. Bij de KBO gebeurt dat al met allerlei activiteiten en ontmoetingen binnen de afdelingen en ook de ouderenadviseurs kunnen worden ingezet.

Belangrijk is ook de boodschap. Wat de Raad van Ouderen betreft is die positief met aandacht voor mogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en diversiteit. Belangrijk om mensen te verleiden tot nadenken, begrijpelijke taal te gebruiken en vooral realistisch, informatief en nuchter te zijn. De Raad pleit bij een publiekscampagne voor een verrassende boodschap die met humor wordt gebracht!

Interesse in het volledige advies? https://www.beteroud.nl/nieuws/raad-van-ouderen-goed-oud-worden-beweging