Zoveel mogelijk meningen gevraagd voor advies over levenseinde
De Raad van Ouderen werkt alweer aan het volgende advies. Dat zal gaan over voorbereiden op het levenseinde. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS, minister Hugo de Jonge en de Tweede Kamer. De Raad is hiervoor op zoek naar zoveel mogelijk meningen van ouderen.
Het onderwerp levenseinde staat mede door de Coronacrisis nu nog meer in de belangstelling. Om het advies goed te onderbouwen wil de Raad van Ouderen graag weten hoe ouderen hierover denken. Daartoe is een vragenlijst opgesteld. Het is heel belangrijk dat veel mensen deze vragenlijst invullen. Mensen met verschillende opleidingen en culturele achtergronden. Op die manier ontstaat er een goed beeld van de verschillende meningen. De RvO wil met name de behoeften in beeld brengen. Daarom is een uitgebreid antwoord op vraag 3 het belangrijkste.
Alle bijdragen worden uiteraard anoniem verwerkt. Stuur de vragenlijst voor vrijdag 31 juli naar info@kbolimburg.nl