Beeldbellen en belcirkels belangrijk voor onderling contact

Beeldbellen en belcirkels spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten van thuiswonende ouderen in deze coronatijd. Beeldbellen en belcirkels zijn, met de juiste ondersteuning, gemakkelijk te organiseren, bieden continuïteit en zijn snel te verspreiden. Daarom adviseert de Raad van Ouderen aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in deze manieren van contact te investeren. De minister had de Raad gevraagd te adviseren welke initiatieven die in deze coronatijd zijn ontstaan, beslist behouden moeten blijven.

Behoefte aan contact
De Raad raadpleegde de eigen achterban, bezag verschillende rapporten en websites en gebruikte eigen ervaringen en inzichten. Belangrijkste conclusie: ouderen hebben grote behoefte aan en het behouden van contact, ook wanneer dat fysiek moeilijk of onmogelijk is. De Raad ziet dan ook dat juist contactactiviteiten worden genoemd als initiatieven die behouden moeten blijven: beeldbellen, telefooncirkels, gezelschapsactiviteiten, boodschappen, eten en WhatsAppgroepen opzetten.

In onderstaand filmpje meer over dit advies:

https://www.youtube.com/watch?v=CZleo9SlUjo&feature=youtu.be&utm_medium=email