ORGANISATIE

Bestuur “50PLUS MERSELO”

1-1-2023

Voorzitter…………. Gerrit Hendriks
Secretaris………….. Huub Creemers
Penningmeester… Martien Emonts
Lid…………………… Tilly Wiechert
Lid…………………… Wilma Zegers
Lid…………………… Piet Muijsers
Vacature…………… 1

Vrijwillige OuderenAdviseur:  Jeanne Hendrix

Het bestuur vergadert maandelijks.
Heb je een onderwerp dat je behandeld wilt zien, dien het in bij de secretaris en het komt in onze vergadering aan de orde.

De VOA wordt voor alle vergaderingen uitgenodigd.

Activiteitencommissie:

  • Tilly Wiechert
  • Wilma Zegers
  • José Muijsers

Secretariaat “50PLUS MERSELO”:

Pastoor Vercoulenstraat 22
5815AL Merselo
Tel: 0478 546 479
Email: kbo.merselo@gmail.com  

De druk bezochte jaarvergadering.