ORGANISATIE

Bestuur “50PLUS MERSELO”

Voorzitter: Gerrit Hendriks
Secretaris: Huub Creemers
Penningmeester: Martien Emonts
Lid: Tilly Wiechert
Lid: Wilma Zegers
Lid: Piet Muijsers
Lid: Herman Zegers

Vrijwillige OuderenAdviseurs: 

Jeanne Hendrix
Jacqueline Bonants-van Cuijck

Het bestuur vergadert maandelijks.
Heb je een onderwerp dat je behandeld wilt zien, dien het in bij de secretaris en het komt in onze vergadering aan de orde.

De VOA wordt voor alle vergaderingen uitgenodigd.

Activiteitencommissie:

  • Tilly Wiechert
  • Wilma Zegers
  • José Muijsers
  • Herman Zegers

Secretariaat “50PLUS MERSELO”:

Pastoor Vercoulenstraat 22
5815AL Merselo
Tel: 0478 546 479
Email: kbo.merselo@gmail.com  

De druk bezochte jaarvergadering.