"50PLUS MERSELO: duidelijk georganiseerd.

ORGANISATIE

Bestuur “50PLUS MERSELO”

Voorzitter: Gerrit Hendriks
Secretaris: Huub Creemers
Penningmeester: Martien Emonts
Lid: Tilly Wiechert
Lid: Herman Zegers
Lid: Nelly Muijsers-Verheijen
Lid: vacature (1-1-2024)

Maatschappelijk Dorps-Ondersteuner (MDO): 
Jacqueline Bonants-van Cuijck
Informatie over de MDO

Het bestuur vergadert maandelijks.
Heb je een onderwerp dat je behandeld wilt zien, dien het in bij de secretaris en het komt in onze vergadering aan de orde.

De Maatschappelijk Dorps-Ondersteuner wordt voor alle vergaderingen uitgenodigd.

Activiteitencommissie:

  • Tilly Wiechert
  • José Muijsers
  • Herman Zegers
  • Kitty Arts-Verlinden

Secretariaat “50PLUS MERSELO”:

Pastoor Vercoulenstraat 22
5815AL Merselo
Tel: 0478 546 479
Email: kbo.merselo@gmail.com  

De druk bezochte jaarvergadering.