Nieuwsbrief

 

        Kienen / Loterij:

In Odapark elke laatste woensdag van de maand 13.30-16.30 uur

            Sjoeldatum:

 In Odapark elke even maandag van 14.45-17.00  

            Koersen:

 In Odapark elke vrijdag van 9.45-12.00 uur

             Ziekenbezoek:

Wenst u / of  weet U een ander KBO lid  die tijdens ziekte of  ziekenhuisopname een bezoekje wenst kunt u dit melden bij:  Mientje Mols 046-8507608       

           Agenda:

 • 29 september kienen/loterij
 • 18 december kerstviering
 • 22 december kienen / loterij

Algemene Ledenvergadering

KBO de Baandert 2019 en 2020

Daar vanwege Corona vorig jaar geen Algemene ledenvergadering heeft kunnen plaatsvinden zal dit jaar de Algemene Ledenvergadering van 2019 en 2020 gehouden worden op dinsdag 12 oktober a.s.  in Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel te Sittard. Aanvang 13.30 uur.

De zaal is open vanaf 13 uur.

Voor de vergadering zal ca.  1 uur worden uitgetrokken, waarna we de middag gezellig afsluiten met muziek van Loek de Troubadour.

Vooraf melden is noodzakelijk i.v.m. bestellen van vlaaien e.d.

Aanmelden kan telefonisch bij Huub Beugels 0645489369  of bij Paula Jansen tel.046-4515174.

Bij het betreden van de zaal moet u een vaccinatiebewijs op papier of op de telefoon kunnen tonen of een bewijs dat u corona heeft gehad.

Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit:

 • 30 uur welkom met koffie en vlaai
 • 50 uur Aanvang Algemene  Ledenvergadering
 • 1 minuut stilte voor de overleden leden van onze KBO afdeling in 2019 en 2020
 • Rooster van aftreden
 • Verslag 2019 en 2020
 • Financieel verslag 2019 en 2020
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoemen kascontrole commissie
 • Einde vergadering