het bestuur

Secretariaat: Paula Jansen 046-4515174 mailadres:paula.jansen100@gmail.com

Redactie nieuwsbrief: Marij Jansen 0654324565                                                   

Voorzitter: Huub Beugels 0645489369

Vice Voorzitter : Marie-Jose Kelleners 046-4521017

Overige bestuursleden:

Irene v/d Diepstraten 046-4514800,

Agnes Grodzki 046-4521883,

Math Dekker 046-4521454,

Mientje Mols 046-8507608 

Riet ter Haar 046-8500290 pastorale raadsvrouw 

Bankrek. IBAN NL20 RABO 0332 7753 64