Senioren voor senioren: op zoek naar mentoren

In december werd in het Provinciehuis in Maastricht het samenwerkingsconvenant getekend door de voorzitters van Stichting Mentorschap Limburg, Arthur Jansen, en KBO Limburg, Marcel Ballas.

Dat gebeurde onder het toeziend oog van o.a. gedeputeerde Ger Koopmans en de cliënten Harry, Jolanda en Gerard samen met hun mentoren en persoonlijk begeleiders. KBO Limburg gaat in de eigen achterban op zoek naar senioren die in zijn voor het mentorschap. Vrijwilligerswerk met inhoud en van grote betekenis voor mensen en daarmee zeer de moeite waard. Het Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Een mentor trekt samen op met de ander en treedt zo nodig op namens die ander. Het gaat o.a. om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Als mentor behartig en bewaak je hun belangen op het gebied van zorg en welzijn. Alle aanwezigen kregen een paraplu aangeboden als symbool voor de bescherming die het mentorschap biedt. Een bijzondere middag!