Raad van Ouderen adviseert over zingeving

Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven zinvol maakt. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies over zingeving en eenzaamheid dat vandaag is overhandigd aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie had de Raad gevraagd te adviseren over de vraag ‘Hoe maken we zingevingsvragen en- activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’

In het advies somt de Raad van Ouderen 13 punten op die het leven zinvol maken voor ouderen. Bovenaan staat het gezinsleven en de verbinding met dierbaren. Ook zorg, zowel mantelzorg als zorg voor kleinkinderen en huisdieren, wordt veel genoemd. Ouderen vinden het ook vrijwilligerswerk of bestuurswerk zinvol. Ze willen ook iets achterlaten voor volgende generaties zoals een stamboom, kunst en het beschermen van oude ambachten. En natuurlijk is het vermogen om zelf richting te geven aan hun leven en het zien van nieuwe mogelijkheden in de nieuwe levensfase belangrijk.

Zingeving

De Raad van Ouderen pleit er ook voor om in plaats van zingeving woorden te gebruiken als ‘levensvragen’ en ‘Wat maakt het leven voor jou zinvol’. De gekozen termen moeten aansluiten bij de leefwereld van verschillend doelgroepen. Van ‘waar word je blij van?’ tot ‘levenskunst’. Zingeving is volgens de Raad van Ouderen nog grotendeels onontgonnen gebied in het bewustzijn van eerstelijnszorg, zorgverzekeraars, media en samenleving. Daar kan nog wel het nodige aan worden verbeterd met meer aandacht voor zingeving in o.a. opleidingen.

Lees het volledige adviesrapport: Advies-RvO-Zingeving-november-2019