Aftrapbijeenkomst Samen tegen eenzaamheid

Op donderdag 13 februari gaat het project Samen tegen eenzaamheid officieel van start. Dat gebeurt met een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis in Maastricht in aanwezigheid van gedeputeerde Robert Housmans. Namens KBO Limburg zal voorzitter Marcel Ballas vertellen over het belang van dit project voor de KBO, maar vooral voor alle senioren die kampen met eenzaamheid. Wethouder van de pilotgemeente Beekdaelen gaat in op de rol van gemeenten in dit project. Projectleider Guus van Egdom licht het project inhoudelijk toe. Monique Wolfkamp van het landelijk initiatief ‘Een tegen eenzaamheid’ vertelt over de samenwerking tussen beide projecten.