Samen tegen eenzaamheid enthousiast van start!

Vandaag 13 februari ging het project Samen tegen eenzaamheid officieel van start op het provinciehuis. Met een grote opkomst en veel enthousiasme! Het is duidelijk dat iedereen serieus werk wil maken van het bestrijden van eenzaamheid.

Samen zorgen voor betekenisvolle contacten, daar gaat het met name om. Sociale cohesie is daarbij heel belangrijk. Volgens gedeputeerde Robert Housmans zit dat in ons Limburgs DNA. Hij is er dan ook van overtuigd dat we die strijd in Limburg gaan winnen. KBO-voorzitter Marcel Ballas ziet de KBO als bindende factor met onze afdelingen die tot in de haarvaten van onze samenleving zitten. “Als we allemaal onze sociale verantwoordelijkheid nemen dan gaan we iets heel moois tot stand brengen!” Ook projectleider Guus van Egdom deelt het optimisme: “we zijn pas een maand bezig met het bezoeken van gemeenten en daar hebben we al zoveel inspiratie opgedaan. Dat is echt veelbelovend.”

 

v.l.n.r. Guus van Egdom, Robert Housmans en Marcel Ballas

Wethouder Jeannette Quadvlieg van pilotgemeente Beekdaelen heeft inmiddels de nodige ervaring rondom eenzaamheid. “Veel mensen kunnen of durven eenzaamheid niet te erkennen. Daarom zijn verbindig en erkenning en vooral sensitiviteit belangrijk. Ook het delen van best practices met elkaar, daarmee kunnen we elkaar versterken.” Tielke Ausems, vanuit Limburg lid van de Raad van Ouderen, hamerde op de toegevoegde waarde van zingeving. “We moeten mensen stimuleren om de zin van het leven opnieuw te ontdekken!”

Monique Wolfkamp van het landelijk initiatief ‘Een tegen eenzaamheid’ had een mooie boodschap. “Het moet weer normaal worden dat we omzien naar onze ouderen en omzien naar elkaar.” Troubadour Ton Custers sloot de bijeenkomst af met een mooi lied ‘Ongerwaeg’. Want dat zijn we met elkaar en je weet nooit wie je tegen komt en uit welke hoek de oplossing komt!