Raad van Ouderen: meer aandacht voor goed voorbereiden op levenseinde

Afgelopen vrijdag is het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven, aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie.

De Raad van Ouderen heeft onderzoek gedaan onder ouderen en op basis daarvan 10 concrete adviezen geformuleerd. Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken. Eén plek met informatie en standaardwilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. Daarnaast zou de huisarts meer tijd en middelen moeten krijgen om meer naar de mens als geheel te kunnen kijken in plaats van naar een bepaalde behandeling.
De Raad van Ouderen adviseert ook om een landelijke bewustwordingscampagne te starten, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is.

In dit filmpje wordt de kern van het advies helder uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=DVHeAnukcaY&feature=youtu.be&utm_medium=email

Lees hier het volledige advies: RvO-Advies-Voorbereiden-op-het-Levenseinde-sept-2020