Senioren: meer dan de moeite waard!

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Wij behartigen de belangen van alle senioren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Omdat de KBO de grootste seniorenorganisatie is in Nederland en in Limburg, wordt onze stem op veel plaatsen gehoord.

Senioren Netwerk Nederland

Met de KBO’s van Brabant, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland werken we samen in het Senioren Netwerk Nederland. Het gaat dan om landelijke thema’s zoals inkomen, gezondheid en zorg, wonen en mobiliteit, identiteit en zingeving. De KBO is bijvoorbeeld nauw betrokken bij het Pact Ouderenzorg, een speerpunt van het kabinet. Twee leden van KBO Limburg maken deel uit van de Raad van Ouderen die het kabinet op dit punt adviseert. Afgelopen jaar hebben we ook stevig actie gevoerd tegen de nieuwe pensioenwet. Ook nu deze wet is aangenomen, blijven we aandacht vragen voor een goed inkomen voor senioren, zowel vanuit de AOW als de nieuwe Pensioenwet. 

KBO Limburg actief in Limburg

Op provinciaal niveau staat KBO Limburg voor de belangen van alle senioren. We werken samen met diverse andere Limburgse organisaties die zich eveneens daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld via Netwerk Senioren Limburg, waarvan de KBO de kartrekker is.  Het gaat dan om Gezondheid en Zorg, Wonen en Mobiliteit en Zingeving en Levensvragen. De belangenbehartiging is in Limburg tweerichtingsverkeer met de provincie. We zijn nauw betrokken bij onderwerpen als de Sociale Agenda en Positieve gezondheid.

Regio’s en afdelingen zichtbaar bij de gemeenten

Ook richting gemeenten valt er het nodige zeggen over de belangen van senioren. Dat gebeurt veelal door de afdelingen, vaak in overleg met de regiobesturen. De afgelopen jaren is er o.a. veel aandacht besteed aan de WMO en de seniorviendelijkheid van gemeenten.