OVER KBO LIMBURG

KBO Limburg is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. Dat betekent dat ons beleid het beleid van de provincie moet versterken. Daarnaast is het onze taak alle senioren in Limburg een podium en een gezicht geven. 

KBO Limburg Is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 3000 vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit onze afdelingen, onmiskenbaar het hart en de kracht van de KBO.

KBO-Brabant/Zeeland, KBO Limburg en KBO-Overijssel hebben hun krachten gebundeld in Senioren Netwerk Nederland. Dit netwerk vertegenwoordigt 190.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Een gedeeld geloof in de noodzaak van krachtiger opkomen voor de belangen van senioren op landelijk niveau, maar ook de overtuiging dat het bottom-up moet gebeuren en niet vanuit een landelijk hoofdkantoor. Dat vormt de basis voor de samenwerking van de KBO-bonden in Senioren Netwerk Nederland.

 

 

KBO Limburg is een ANBI stichting

KBO Limburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN-nummer 3404924.

 

Het actuele beleidsplan, het overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële balans staan hieronder.

Missie
De senior van nu is een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving.

Visie
Samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog hebben voor elkaar.

Financieel Verslag 2021

Beleidsplan 2021-2024 Vernieuwen, verjongen, versterken en verbinden

KBO Limburg Jaaroverzicht 2022

 

KBO STERK VOOR ALLE SENIOREN

KBO Limburg komt op voor de belangen van alle senioren. Dat doen we samen met onze afdelingen. Samen willen we zichtbaar en vindbaar zijn in onze samenleving. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 30.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel. In 2030 zal een kwart van alle Limburgers senior zijn! Een groep waar dus duidelijk rekening mee moet worden gehouden. 

KBO Limburg investeert in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Afdelingen faciliteren om meer inhoudelijke activiteiten aan te kunnen bieden, en samen aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We denken ook samen na over een flexibel lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een bepaald project of periode. Doel is om senioren uit te nodigen kennis te maken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen. Uiteindelijk doel is die jonge senior over de streep te trekken om daadwerkelijk lid te worden van de KBO en zich samen met andere senioren in te zetten voor elkaar.

Interessante publicaties

 

Ons Limburg September 2023

Ons Limburg juli-augustus 2023

KBO Limburg Jaaroverzicht 2022