Lid worden

Wilt u ook lid worden van de KBO en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn? Meld je dan, liefst schriftelijk, aan bij het secretariaat.

Leden van de KBO kunnen zijn personen die de doelstelling, zoals verwoord in de statuten van de afdeling, onderschrijven en tenminste vijftig jaar oud zijn.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per jaar. Het KBO- lidmaatschap is persoonlijk. In geval van een echtpaar of samenwonenden is ieder dus individueel lid. De contributie geldt voor een jaar en dient in januari te worden voldaan. Daarbij heeft betalen per bank de voorkeur. In een vrijwilligersorganisatie van ruim 220 leden is het tijdig betalen van contributie belangrijk. Gelukkig denken onze leden er ook zo over. Dat bespaart een hoop fiets- en belwerk. Het contributiebedrag voor het nieuwe jaar wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Een nieuw lid betaalt contributie voor een heel jaar wanneer hij voor 1 juli lid is geworden. Na 1 juli is dit voor een half jaar.

Wijzigingen
Alle wijzigingen (verhuizing, overlijden of opzegging) dienen doorgegeven te worden aan het secretariaat.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.