Ouderenadviseurs helpen graag

Soms zijn er van die situaties, waar je niet goed raad mee weet. Als er zorg nodig is bijvoorbeeld, of vragen zijnop financieel gebied, als er aanpassingen in huis nodig zijn of als u op zoek bent naar sociaal contact. Met dit soort situaties weten onze Ouderenadviseurs wel raad. Ze beantwoorden vragen, geven advies en zo nodig gaan ze samen op zoek naar oplossingen. De ouderenadviseurs zijn opgeleid door de KBO.  Ze komen graag aan huis om de situatie, en de vragen daarbij, te bespreken. Samen op zoek gaan naar oplossingen die passen bij de woon- en leefsituatie, dat is het uitgangspunt. Denk daarbij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen, veilig en prettig voelen in de eigen omgeving.De ouderenadviseur weet bovendienwat er binnen de gemeente speelt, denk aan de WMO en de voorzieningen die er allemaal zijn. Hij of zij kan als informeel cliëntondersteuner ook prima helpen bij het keukentafelgesprek. Ze bieden graag en belangeloos de helpende hand, het kost hooguit een kleine onkostenvergoeding. De ouderenadviseurs van de KBO  zijn deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk. Maar er gerust gebruik van. Informeer bij de afdeling of bij KBO Limburg.