Samen tegen eenzaamheid

In Limburg slaan een aantal organisaties de handen ineen om samen de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid. Hun gezamenlijke ambitie: een Limburg brede beweging tegen eenzaamheid op gang brengen. Op 13 februari 2020 ging dit 3-jarig project Samen tegen eenzaamheid officieel van start in het provinciehuis. De Provincie Limburg subsidieert het project. KBO Limburg is kartrekker. Pilotgemeenten zijn Beekdaelen, Weert, Venray en Valkenburg.

Alle cijfers over eenzaamheid spreken boekdelen: het is een groot probleem, zeker onder senioren. Van de 65-plussers voelt ruim de helft zich eenzaam. Bij de 85-plussers geldt dat voor twee derde. Van die groep verkeert 16% zelfs in een sociaal isolement.

Samen tegen eenzaamheid zet in op het zoveel mogelijk voorkomen van eenzaamheid bij senioren door tijdige signalering, bewustwording en het benutten van de eigen kracht. Naast de Limburg brede beweging zijn er nog meer ambities. Bewustwording, bezinning en inspiratie rondom het thema eenzaamheid en het op gang brengen van initiatieven in wijken. Samen tegen eenzaamheid wil ook een partner zijn van de provincie bij het realiseren van het coalitieprogramma 2019-2023. Bovendien willen de projectpartners landelijk een voorbeeld zijn vanuit de eigen Limburgse kracht.

 

Stapsgewijze aanpak

Inventarisatie van alle initiatieven in Limburg rondom eenzaamheidsbestrijding.

Informatiebijeenkomsten voor senioren door de hele provincie.

Via een bottom up aanpak worden lokaal alle organisaties in kaart gebracht die inzetbaar zijn rondom eenzaamheid, om echt maatwerk te kunnen bieden.

Een belangrijk onderdeel is de realisatie van een betrouwbare lokale structuur waar eenzame senioren terecht kunnen, maar ook mensen die zich zorgen maken over eenzame senioren in hun omgeving. Dat zou je een ‘meldpunt plus’ kunnen noemen dat samen met de elke gemeente op maat wordt ontwikkeld.

Deze lokale structuren/meldpunten gaan werken met een signaleringsprotocol dat beroepskrachten en vrijwilligers samen op gaan stellen.

Samen tegen eenzaamheid gaat vrijwilligers scholen, waaronder de ouderenadviseurs van KBO Limburg,  om met senioren in gesprek te gaan over omgaan met eenzaamheid. Zij krijgen ook een signaleringsfunctie voor complexe eenzaamheidsproblematiek.

NIEUWS

 

PUBLICATIES

Persbericht Samen tegen eenzaamheid
Projectplan Samen tegen eenzaamheid in Limburg (10-2-2020)
Tijdlijn Project Eenzaamheid