De vereniging

Onze doelstelling

De afdeling Venlo-Blerick is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.

Door het organiseren van allerlei activiteiten om mensen met elkaar te verbinden en naar elkaar om te zien, probeert de KBO bij te dragen aan de bestrijding van eenzaamheid.

Verder streeft de afdeling ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van de eigen leden.

Hoe geven wij hier invulling aan?

Om de doelstelling te realiseren wordt aandacht besteed aan onderstaande onderwerpen.

– Belangenbehartiging

Waar belangen van senioren in het geding zijn wordt getracht op politiek niveau mee te praten en invloed uit te oefenen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Aandachtsgebieden zijn: het zorgstelsel, wonen, welzijn, mobiliteit en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

– Informatie en educatie

Het is belangrijk dat leden zich blijven ontwikkelen en mee blijven doen in de maatschappij. Hiervoor worden regelmatig lezingen gegeven over allerhande interessante onderwerpen. Daarnaast zijn er thema bijeenkomsten, workshops en andere ad hoc activiteiten.

– Ontspanning en ontmoeting.

Ontspanning en ontmoeting zijn belangrijke punten bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Hierdoor kan eenzaamheid worden voorkomen en kunnen nieuwe contacten worden gelegd. Om dit te bereiken wordt een breed palet aan activiteiten georganiseerd zoals; Kerst- en Paasviering, excursies, culinaire bijeenkomst, wandel- en fietstochten, muziekmiddag, enzovoort.