Opfriscursussen verkeerskennis in Heerlen, Kerkrade en Voerendaal

Ben je boven de 55, een ervaren automobilist en inwoner van de gemeente Kerkrade, Heerlen of Voerendaal? Meld je dan...
Lees meer

KBO Limburg zoekt een spin in het web

KBO Limburg is op zoek naar een secretaresse voor 20 uur per week. Je bent de spin in het web...
Lees meer

Welkom!

Welkom op de homepage van KBO Venlo-Blerick.

De KBO Afdeling Venlo-Blerick is één van de actieve KBO afdelingen voor senioren en heeft ruim 200 leden. Onze afdeling maakt deel uit van de Regio Peel en Maas – Venlo, die met 5 andere regio’s de KBO Limburg vormt.

KBO Limburg met 36.000 leden is aangesloten bij de landelijke Unie KBO, – Katholieke Bond voor Ouderen – die circa 190.000 leden telt.

 

Waar staat de KBO voor ?

Vanuit ons katholiek gevoel voor normen en waarden staat het belang van de ouderen op velerlei gebied voorop. Ons doel is een goed leven voor de senior van NU in een zorgsame samenleving.

Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt dit belang behartigt door de KBO. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het zich sterk maken voor een goede gezondheidszorg, een goede huisvesting en veilig betaalbaar vervoer, het zeker en veilig stellen van een goed pensioen, enzovoort.

De KBO is de spreekbuis naar de gemeente en instellingen om daar de wensen en behoeften van de leden kenbaar te maken. In Venlo is de KBO daarom vertegenwoordigd in o.a. de Adviesraad Sociaal Domein en het Seniorenplatform Venlo.

De persoonlijke hulpverlening op afdelingsniveau vindt plaats in de vorm van belastinghulp en ouderenadviseur voor alle voor het lid belangrijke persoonlijke zaken.
Tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijk, is er oog voor het sociaal belang. Ontmoeting en samen bezig zijn is hier de insteek.

In onze jaarprogramma’s komen een aantal van de genoemde aspecten aan de orde.