venray

KBO-afdeling Venray 


  


I.v.m. samenwerking met PCOB:   
m.i.v. 18 augustus 2017 wordt de naam “NESTOR” gewijzigd in “WijSr” en per september 2017 in:


“Magazine van KBO-PCOB” !!


LET OP: Vanwege capaciteitsproblemen bij de busonderneming moeten we dit jaar onze dagtocht verplaatsen naar donderdag 13 juni 2019. (zie activiteiten)


We moeten voor de barbecue uitwijken naar donderdag 6 juni 2019. (zie activiteiten)


 


Impressie Stamppotconcert 5 maart 2019 klik hier


Impressie van de Sfeeravond KBO dd 6 februari 2019 klik hier


Schouwburgbezoek met KBO-korting. Klik hier voor info.


Hoe worden contributiegelden 2019 besteed? klik hier


VIJFDAAGSE SENIORENREIS IN JUNI NAAR BELGISCHE ARDENNEN
Bij voldoende belangstelling wordt voor de senioren uit de gehele gemeente Venray door de werkgroep
meerdaagse reizen van 17-21 juni een reis gepland naar het wonderschone La-Roche-en-Ardenne.
Behalve mooie sightseeingritten staan op het programma o.a.:
het stadje Durbuy met het Parc de Topiares, de grotten van Han, Dinant met citadel en boottocht,
Bouillon, abdij Orval, Spa Monopole en een stop bij de War-Memorial de Mardassan,Bastogne
De reissom voor dit programma, inclusief ontbijt/diner en 1x lunch bedraagt ongeveer 445 €.
Toeslag voor 1PK is 60 €. Deelnemers dienen zelfredzaam te zijn. Introducee mag.
Belangstellenden kunnen zich tot 1 april aanmelden bij een der volgende leden van de KBO-werkgroep:
Henk de Klerk, Venray 585132 – Mia Geurts, Veulen 588215 – Ine Van Vegchel, Ysselsteyn 541786 


 


Donderdag 25 oktober 2018


Na vele jaren als penningmeester van KBO Venray gewerkt te hebben, neemt Wim Teunissen op 25 oktober 2018 afscheid als penningmeester en bestuurslid van KBO Venray.


Hij werd voor al zijn verdiensten onderscheiden met de zilveren speld, welke hem werd opgespeld door de voorzitter van de KBOkring Horst-Venray, dhr. Piet Thijssen


 


 


 


 


 


 Vrijwilligers Kwetsbare ouderen
De grote groep groeiende oudere patiënten binnen het ziekenhuis krijgt middels onze vrijwilligers extra aandacht en begeleiding binnen de ziekenhuis muren.
Het vrijwilligerswerk is ontzettend dankbaar werk en je kunt zowel aan de gezondheid van de patiënten een bijdrage als een maatschappelijke bijdrage leveren.
De vrijwilligers die we zoeken voor de groep kwetsbare ouderen bieden we ook een speciale scholing aan dus het is niet zomaar vrijwilligerswerk.
Meer informatie over wat een vrijwilliger allemaal kan betekenen voor het ziekenhuis is te vinden in de bijlage.
U als verantwoordelijke voor het secretariaat van de KBO benader ik met de volgende vraag: is het mogelijk de vraag naar vrijwilligers vanuit het ziekenhuis onder de aandacht te brengen binnen uw KBO organisatie? Wellicht dat er leden van u zijn die hier interesse in hebben of dat ze in hun netwerk wellicht mensen kennen die dit leuk zouden vinden.


Bent u geïnteresseerd in een Opfriscursus Verkeersregels? klik hier voor meer informatie.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden.
In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB.
KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
Het privacystatement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg


Rapportage landelijke belangenbehartiging 4e kwartaal 2018 klik hier


Zwemmen voor ouderen bij Laco Venray klik hier


Alles over DigiD ! klik hier


Nieuwe verkeersregels per 1 juli 2017 klik hier


Mantelzorgwaardering
Graag uw aandacht voor het volgende. Vanuit de gemeente Venray wordt dit jaar wederom de mantelzorgwaardering verstrekt aan zorgvragers uit Venray die hun mantelzorger(s) willen waarderen. De mantelzorgwaardering is door zorgvragers aan te vragen via een online aanmeldformulier dat te vinden is op de gemeentepagina. Aan u het verzoek om dit onder de aandacht te brengen van uw leden.
Alvast Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ilse Tindemans,
Mantelzorgondersteuner en ouderenadviseurTELEFOONFRAUDE: klik hier voor meer informatieBelasting Service Venray t.b.v. leden van ouderenverenigingen in Venray!!!
zie onder Ledenservice
Rijbewijskeuring voor KBO Leden, aan te vragen op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-381744 (KBO Limburg). Zie ook klik


 klik


Aktiviteiten KBO Venray 2018-2019
Het jaarprogramma voor 2018-2019 vindt u onder Aktiviteiten !!Samenwerking met AVOS zie Programma AVOS 2019


Verslag Bestuursvergadering dd.  18 febr 2019


Verslag Najaars(leden)vergadering dd 25 okt 2018


Agenda Voorjaars-ledenvergadering dd 25 april 2019


Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018: klik hier


Informatie over KBO lidmaatschap klik hier