Algemene vergadering in beweging

Op 5 juni was de jaarlijkse Algemene Vergadering van KBO Limburg. Samen met de afgevaardigden van de afdelingen kijken we dan terug: wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Maar ook vooruit: wat zijn onze plannen voor het komend jaar? KBO Limburg is bezig met een vernieuwingsslag, maar ook landelijk is er een vernieuwingsslag gaande. Genoeg stof tot discussie en die werd dan ook stevig gevoerd. Poppenspeler Armand Schreurs haalde daar vervolgens op zeer humoristische wijze de scherpe kantjes van af. In de middag ook aandacht voor de rol van Social Media bij o.a. het werven van vrijwilligers. De vergadering begon met een stevig stuk beweging. Ook daar blijken senioren goed in te zijn!