Meer informatie

Belangenbehartiging

Landelijke speerpunten

KBO Limburg is een zelfstandige organisatie. We werken samen met de KBO’s van Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel in het Senioren Netwerk Nederland. We vertegenwoordigen samen 210.000 senioren, maar we gaan voor de belangen van alle senioren in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaand persbericht.

Persbericht Senioren Netwerk Nederland 16 december 2022

 

Beleidsthema’s KBO Limburg 

KBO Limburg is met bijna 30.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Limburg. Als erkende maatschappelijke organisatie zijn wij hét aanspreekpunt voor de provincie als het gaat om de belangen van senioren.  Onze beleidsthema’s voor 2021-2024 zijn:

GELUKKIG OUDER WORDEN: met en voor elkaar en samen met andere groepen in onze samenleving.

WONEN EN ZORG: een goede woon- en leefomgeving, met zorg en middenin de samenleving.

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID: omzien naar elkaar, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn.

POSITIEVE GEZONDHEID: focus op wat wel kan en zorgen dat je van betekenis bent en blijft.

VERNIEUWING EN ONTWIKKELING: een leven lang blijven ontwikkelen.

VERBINDING: in de wijk, met andere groepen en generaties, met oog voor diversiteit en inclusiviteit. 

 

Zinvol vrijwilligerswerk

Vrijwel dagelijks zijn er honderden vrijwilligers actief voor de KBO. We bieden dan ook allerlei mogelijkheden om zinvol vrijwilligerswerk te doen en zo van betekenis te zijn voor een ander. Bijvoorbeeld ouderenadviseur en belastinginvuller. Goed opgeleide vrijwilliger die senioren met raad en daad bijstaan. Workshopbegeleider is ook een mogelijkheid. Interessant voor mensen met een onderwijsachtergrond. Zij verzorgen bij de KBO, na een training, regelmatig workshops bij afdelingen, bijvoorbeeld over positieve gezondheid.

Een nieuwe vrijwilligersfunctie is groepsbegeleider bij de Risk Factory in Venlo. Daar kunnen groepen van KBO-afdelingen allerlei scenario’s rondom veiligheid oefenen in praktijksituaties. 

Onze KBO-afdelingen kunnen uiteraard altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten, bestuursfuncties en tijdelijke klussen om de handen uit de mouwen te steken!

 

Heel veel voordeel

Voor de prijs van een kopje koffie per maand biedt de KBO heel veel voordeel! 

  • 11x per jaar het boeiende ledenmagazine Ons Limburg met boeiende verhalen en reportages, ook uit Limburg!.
  • Actieve belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk.
  • Ledenvoordeelpas.
  • Voordelig verzekerd voor zorg en goedkopere energie.
  • Korting op rijbewijskeuring 75+.
  • Waardevolle ondersteuning van ouderenadviseurs en belastinginvullers.

 

Ik word lid van de KBO!