Project ‘Senioren zelf aan zet’ komt op stoom

Het nieuwe project ‘Seniorenzelf aan zet’ begint aardig op stoom te komen. Inmiddels is de website in de lucht en gaan we beginnen met de informatiebijeenkomsten voor de afdelingen. Tijdens de regiobijeenkomsten ter voorbereiding op de jaarlijkse Algemene Vergadering met de afdelingsbesturen krijgen zij ook meer informatie over het project en de informatiebijeenkomsten. Het gaat dan over vragen als:  Hoe kijken we aan tegen ouder worden? Waar maken we ons zorgen over? Wat hebben we nodig als we echt ouder worden? Waar liggen onze kansen? En waar de valkuilen? Hoe kunnen we dit met elkaar oppakken, het heft in handen nemen en liefst ook houden?  Samen de situatie in beeld brengen en samen bedenken wat er nodig is en hoe we dat met en voor elkaar kunnen realiseren. Dichtbij huis, samen met mensen die elkaar kennen en er voor elkaar willen zijn.

Projectleider Freya Pijnenborg praat de afdelingsbesturen bij over de ontwikkelingen rondom zorg en wonen. 

  • De ingrijpende veranderingen die eraan komen. En de uitdaging voor met name senioren om voor zichzelf en anderen te gaan zorgen. Wat kunnen we zelf en kunnen we afspraken met anderen maken over wat we niet zelf kunnen?
  • Het project prikkelt om na te denken over de toekomst van de individuele leden, maar ook over dee rol daarin als KBO-afdelingen. Wat hebben zij nodig om een stap verder te komen. Denken vanuit de huidige situatie en samen kijken waar iets toegevoegd of versterkt kan worden.
  • Naast een aanbod voor individuele leden is het project ook bij uitstek geschikt om de belangenbehartiging vanuit de eigen afdeling en KBO Limburg te versterken. De combinatie van ontmoeting en gezelligheid en daarbij dan samen werken aan de belangen van senioren is een hele sterke, die volop kansen biedt voor de KBO!

Daarna is het de bedoeling dat er een groepje aan de slag gaat met de organisatie van een eerste bijeenkomst te organiseren. Die staat in het teken van bewustwording en het ophalen van behoeften voor de themabijeenkomsten. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over: Wonen en verhuizen, Aanpassingen in huis, Uitbreiden van het sociale netwerk, Bespreekbaar maken van behoeften in vorm van spel, Samenwerken met formele en informele zorg.

Nieuwsgierig?

Meer weten over de informatiebijeenkomsten?