KBO PCOB start Hulppunt Lange wachttijd CBR

KBO-PCOB gaat mensen die in de problemen komen met hun rijbewijskeuring helpen. Via een speciaal hulppunt kunnen senioren zich melden. KBO-PCOB brengt hun kwestie dan onder de aandacht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de procedure te bespoedigen. Door de lange wachttijden bij het CBR dreigen veel senioren in de knel te komen bij het verlengen van hun rijbewijs. KBO-PCOB ontvangt veel meldingen van 75-plussers die problemen ervaren bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. “Regelmatig hebben onze beleidsadviseurs hierover al contact met het CBR”, zegt directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa. “Met dit hulppunt kunnen we onze leden én het CBR van dienst zijn.”

Het hulppunt lange wachttijd CBR is voor mensen die door de lange verlengprocedure in de knel dreigen te raken met de geldigheidsduur van hun rijbewijs. Wie tijdig is gestart met het indienen van de gezondheidsverklaring en nu al langer dan zes maanden wacht, kan zich melden bij KBO-PCOB. Via een formulier op de website kunnen de benodigde gegevens worden ingestuurd.

KBO-PCOB brengt deze knelgevallen onder de aandacht bij het CBR. Manon Vanderkaa: “We vragen hen de procedure te versnellen of aandacht te besteden aan deze melding. Het CBR is blij met onze hulp en kan vaak gericht handelen, omdat duidelijk is waar in de enorme stapel gezocht moet worden.” Het CBR geeft op dit moment al voorrang aan mensen van wie de documenten het eerst verlopen. De verwachting is dat nog zeker tot eind dit jaar met dit zogeheten ‘prioriteren op afloopdatum’ gewerkt moet worden.

Gebruik maken van het Hulppunt: hulppunt lange wachttijd CBR