Risk Factory Leren door beleven

Onlangs konden de afdelingen van KBO Limburg proeven van de scenario’s die de Risk Factory biedt rondom veiligheid en gezondheid. Er waren vertegenwoordigers van 45 afdelingen aanwezig die zich graag lieten informeren over de verschillende scenario’s. Ook werd er een samenwerkingsconvenant ondertekend. Vanaf 2020 kunnen alle KBO afdelingen de Risk Factory bezoeken. De eerste aanmeldingen hiervoor zijn al binnen. Zo werken we samen met o.a. de Veiligheidsregio Limburg Noord, brandweer, politie en GGD aan (nog) meer veiligheid voor onze senioren.