2020 Samen tegen eenzaamheid en nog veel meer!

De eerste volle week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Een week van opstarten, zaken bijwerken en kijken wat er allemaal in het verschiet ligt in dit kersverse jaar. Het eerste jaar van de twinitiger jaren van de 21ste eeuw! KBO Limburg heeft er zin in!

We gaan deze maand van start met het websiteproject voor de afdelingen. Daar hebben zich maar liefst 42 afdelingen voor aangemeld. Dat betekent dat we weer een stevige digitale slag gaan maken. In februari trappen we het grote project Samen tegen eenzaamheid af bij de provincie. Een project dat met name op gemeentelijk niveau stappen wil zetten om samen de strijd aan te binden tegen eenzaamheid. Inmiddels hebben zich al verschillende gemeenten gemeld, die graag pilot willen zijn in dit project. Een positieve ontwikkeling.

En natuurlijk ligt er nog veel meer in het verschiet voor de leden van KBO Limburg, ook bij de eigen afdelingen. Maar ook de (nog) niet-leden kunnen er op rekenen dat de KBO hun belangen behartigt in dit nieuwe jaar. En dat zowel op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau! Nog geen lid? Dan is het misschien een goed voornemen om die stap in dit nieuwe jaar te zetten. Van harte welkom!