Ouderenadviseurs gaan graag aan de slag!

Afgelopen week ontvingen 12 kersverse Ouderenadviseurs uit handen van KBO Limburg voorzitter Marcel Ballas het certificaat voor het met succes afronden van de opleiding tot Ouderenadviseur!

Geen sinecure, want het is een pittige opleiding die bestaat uit 9 modules. Daarin komt alles aan de orde waar ouderen(adviseurs) mee te maken kunnen krijgen. Van Positieve Gezondheid en de levensloopbenadering tot het lokale stelsel van zorg en welzijn. Maar ook modules over materiële zekerheid, sociale relaties, waarden en inspiratie. Dat alles maakt onze ouderenadvieseurs tot deskundige en bijzondere vrijwilligers die ouderen met raad en daad kunnen bijstaan op alle levensgebieden.

Alle ouderenadviseurs van harte proficiat en heel veel succes!! Petje af ook voor de docenten Jo Linders en Guus van Egdom die hun deskundigheid belangeloos inzetten als vrijwilliger voor de KBO!

Uiteraard staan onze nieuwe ouderenadviseurs te popelen om aan de slag te gaan en samen met ouderen op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen die passen in hun leefsituatie. Wilt u in contact komen met een ouderenadviseur? Zoek contact met een KBO afdeling in uw woonplaats of bel met KBO Limburg tel: 0475 381740