Annie Lortije-Daemen 40 jaar lid van KBO St. Paulus Schimmert

Op 1 januari 2021 was mevrouw Annie Lortije-Daemen 40 jaar lid van de KBO St. Paulus Schimmert. Voor het bestuur uiteraard aanleiding om haar in de bloemetjes te zetten. Op haar 53ste, in 1981, werd ze lid van deze KBO-afdeling. Daar was ze van harte welkom want er was dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Samen met de andere bestuursleden zorgde Annie ervoor dat KBO St. Paulus in Schimmert weer een bloeiende vereniging werd.

Zelf is ze ook al die jaren een actief lid geweest en deed ze aan veel activiteiten mee. Samen met haar man Sef was ze actief met de inkoop van kienprijzen, koersbal, contacten met 80+ers en het organiseren van dagreizen. Toen Sef in 2001 overleed waren alle activiteiten en contacten binnen de KBO een grote steun voor haar. De laatste activiteit waar ze actief aan deelnam, was de Algemene Leden Vergadering (Jaarvergadering) op 10 maart 2020. Kort daarna was de coronacrisis een feit en stopte KBO St. Paulus noodgedwongen met de activiteiten. Toch zit ze ook nu niet bij de pakken neer. Van eenzaamheid wil ze niets weten en ze neemt nog steeds zelf allerlei initiatieven om in contact te blijven met de mensen om haar heen.