Raad van Ouderen adviseert lokale beschikbaarheid printversie coronapaspoort

De Raad van Ouderen, belangrijk adviesorgaan van minister Hugo de Jonge, vindt het alleszins redelijk dat er – tijdelijk – een Coronapaspoort wordt ingevoerd. Maar… dan moet er wel eenvoudig een geprinte versie te krijgen zijn. De behoefte daaraan  zal nu zeker toenemen, ook vanuit senioren die geen toegang hebben tot internet. Lang niet iedereen weet dat een papieren versie telefonisch kan worden aangevraagd via telefoonnummer 0800 – 1351. Bovendien dreigt overbelasting van dit nummer.

Daarom adviseert de Raad om de uitvoering op lokaal niveau te organiseren, liefst bij de gemeenten. Zij zouden via hun Burgerlijke stand/Bevolkingsregister direct toegang kunnen krijgen tot de databanken van RIVM/GGD-en. Aanvragen voor een geprinte versie kunnen dan direct verwerkt worden. Hiermee ontstaat een korte, heldere en ook toegankelijke procedure.

De Raad bepleit overigens ook dat de telefonische aanvraag blijft bestaan. KBO Limburg is blij met dit advies, omdat deze aanpak het voor veel senioren eenvoudiger maakt een papieren versie van het Coronapaspoort te regelen. Daarmee krijgen ook wij meer bewegingsvrijheid.