Petitie KBO PCOB voor Tweede kamer om boostervaccin snel beschikbaar te stellen voor 60-plussers

Duizenden Nederlanders ondersteunen de petitie van seniorenorganisatie KBO-PCOB om het boostervaccin voor 60-plussers versneld beschikbaar te stellen. Deze week is een brief met de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Bijna vijfduizend mensen ondersteunden onze oproep. Een aanzienlijk aantal als we weten dat senioren niet altijd digivaardig genoeg zijn om aan dergelijke digitale acties deel te nemen.”

Inmiddels heeft het kabinet laten weten dat 80-plussers versneld de boosterprik kunnen krijgen. Gusta Willems: “Dat is mooi, onze druk heeft meteen geholpen. Maar daarmee zijn we er nog niet. In het tempo dat nu wordt gevolgd zal een groot gedeelte van de senioren pas in januari aan de beurt zijn. En dat is pijnlijk, gezien de feestdagen. Sommige senioren zullen weer de veilige eenzaamheid verkiezen boven de gezelligheid.”

In de brief aan de Tweede Kamer vraagt KBO-PCOB ook aandacht voor een aantal problemen, die echt op korte termijn moeten worden opgelost. Zo zijn er minder priklocaties en moet er meer gereisd worden. Dat is voor senioren die niet of nauwelijks mobiel zijn geen optie. Gusta Willems: “En zo zijn er nog wat prangende aandachtspunten, wat KBO-PCOB betreft. Denk bijvoorbeeld aan de kleinschalige woon-zorgvormen en aanleunwoningen zonder instellingsarts. Nu de huisarts niet in beeld is, blijft het onduidelijk wanneer de bewoners hiervan aan de beurt zijn. Uiteindelijk vragen we om goede communicatie. We hebben geleerd van de allereerste prikrondes waar een hoop onduidelijkheid was. Eenduidigheid en helderheid zijn echt van groot belang.”

Ondertekenen kan nog steeds: Onderteken de petitie