Raad van Ouderen bestaat 3 jaar en blikt terug en vooruit

Drie jaar geleden stelde de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge de Raad van Ouderen in. Met als belangrijkste opdracht hem gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. De minister wilde praten met ouderen en niet over ouderen. De leden van deze raad zijn allemaal actief in de eigen regionale delegatie of landelijke seniorenorganisatie. Zij kunnen deze adviezen ook in de eigen regio onder de aandacht brengen en zo lokaal en regionaal bijdragen aan het uitvoeren van de adviezen. Vanuit Limburg zit Nel van Lin in deze raad en tot voor kort ook Tielke Ausems.

De Raad van Ouderen heeft een informatief  magazine uitgebracht om zo de positie en resultaten van de Raad zichtbaar te maken. Op deze manier wil de Raad het belang van betrekken van ouderen bij beleidsvorming inzichtelijk maken. En dat praten met ouderen ook in de komende regeerperiode vanzelfsprekend is.

Magazine 3 jaar Raad van Ouderen