Nieuwe lichting Ouderenadviseurs klaar voor de start!

Afgelopen week reikte KBO Limburg voorzitter Marcel Ballas de diploma’s uit aan de nieuwste lichting ouderenadviseurs. Zij zijn o.a. door Guus van Egdom  klaargestoomd voor deze  unieke service van de KBO. Als goed opgeleide vrijwilligers komen ze thuis op verzoek kijken naar de woon- en leefsituatie, en mogelijke vragen bespreken. Denk daarbij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen, je veilig en prettig voelen in je eigen omgeving. De ouderenadviseur weet wat er binnen de gemeente speelt, kent de WMO en de beschikbare voorzieningen. Hij of zij kan als informeel cliëntondersteuner ook helpen bij het keukentafelgesprek. De nieuwe adviseurs zijn net als hun al eerder opgeleide collega’s te bereiken via de afdelingen.

Maak er vooral gebruik van, ook voor wie (nog) geen lid is van de KBO!