Meer Bewegen voor Ouderen moet blijven!

Vandaag in De Limburger een artikel over een belangrijke voorziening voor met name kwetsbare senioren: MBvO, Meer Bewegen voor Ouderen. Al tientallen jaren een begrip in Limburg en zeker ook bij heel veel KBO-afdelingen. Per 1 april is het coördinatiepunt van MBvO gestopt. De vrees is nu dat daarmee ook de beweegactiviteiten onder druk komen te staan. In Limburg zijn dat er 1100, waarvan heel veel bij KBO-afdelingen. Wekelijks nemen daar in totaal zo’n 16.000 senioren aan deel.  Voor velen het hoogtepunt van de week, want de groepen vervullen ook een sociale functie. Na het bewegen drinken de deelnemers samen koffie en is er ruimte voor een praatje.
Het coördinatiepunt zorgt o.a. voor het werven en opleiden van docenten. Bovendien heeft het steunpunt altijd centraal de BUMA- en SENA-licenties voor de sportgroepen afgekocht, nodig voor de muziek tijdens het gymmen. Voor dit jaar heeft de provincie die licenties afgekocht. KBO Limburg wil dat de provincie nog voor de zomer met een structurele oplossing komt voor het regelen van de verschillende diensten van het steunpunt, zodat de beweegactiviteiten blijven bestaan en ook kwetsbare senioren kunnen blijven bewegen!