Raad van Ouderen wil dat overheid mantelzorgers beter ondersteunt

De Raad van Ouderen heeft een nieuw advies uitgebracht aan aan staatssecretaris  Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit advies benadrukt de Raad dat het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om de mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn namelijk veel  zorgen bij de huidige mantelzorgers over de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger méér centraal te stellen in de professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de administratieve lasten te verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen dit langer kunnen volhouden. Dat is hard nodig gezien de grote druk die er nu al is op de zorg in het algemeen en de zorg voor ouderen in het bijzonder.

Advies Raad van Ouderen voor betere ondersteuning mantelzorgers