KBO Limburg stapt uit Unie KBO

Op woensdag 9 november 2022 is tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg besloten het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen. Tijdens de reguliere Algemene Vergadering op 14 juni jl. was al besloten het lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te zeggen. Op beide vergaderingen bleek de overgrote meerderheid van de aanwezige afdelingen hier voorstander van te zijn. Dat betekent dat we vanaf 1 januari a.s. zelfstandig verder gaan.

Aan dit besluit is het nodige vooraf gegaan. Jarenlang is er binnen Unie KBO gediscussieerd over de te volgen koers. Een terugkerend onderwerp daarbij is het opheffen van de provinciale bonden. Voor KBO Limburg, een door de provincie Limburg erkende maatschappelijke organisatie, is dat geen optie is. Dat voorstel lag nu opnieuw op tafel. Reden voor het overgrote deel van onze afdelingen in te stemmen met het voorstel het lidmaatschap van Unie KBO op te zeggen. 

Zelfstandig, maar niet alleen!

We gaan samenwerken met de KBO’s Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. De laatste drie stappen per 1 januari eveneens uit; KBO Brabant deed dat al 12 jaar geleden. Samen vertegenwoordigen we ruim 200.000 leden, twee keer zo zoveel als wat overblijft voor KBO PCOB. Samen gaan ook de landelijke belangenbehartiging nu stevig oppakken. Daarnaast zijn we vanuit KBO Limburg vertegenwoordigd in de Raad van Ouderen, een rechtstreeks adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Veranderingen op een rij

Natuurlijk betekent dit dat er er zaken gaan veranderen. Zo komt er met ingang van januari een nieuw ledenblad ‘Ons Limburg’. Dit blad komt 11 keer per jaar uit en maken we samen met KBO Brabant, Gelderland en Overijssel. In een uitgebreide brief aan onze leden hebben we op een rij gezet wat er nog meer gaat veranderen maar ook wat gewoon hetzelfde blijft. 

Brief aan de leden