Senioren Limburg met o.a. Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht

Onlangs hebben onze leden Senioren Limburg nr. 4 van dit jaar ontvangen. Hierin een interview met Servé Hermans, regisseur en samen met Michel Sluysmans artistiek leider van Toneelgroep Maastricht. Hij vertelt over de 50-plussers die de ruggengraad zijn van het theater, omdat ze er graag en vaak naar toe gaan. Hij vertelt ook over de specataculaire nieuwe productie die op stapel staat: Zondag in het Zuiden. Over de overstromingen van 1993, 1995 en 2021 met muziek van Rowwen Heze. Daarnaast een uitgebreid artikel over de gemeente Beekdaelen, waar de Ouderenadviseurs nu meedenkers zijn, een naam die beter past bij wat ze doen voor, maar vooral samen met senioren. Ook de nodige informatie over het hoe en waarom van de uittreding uit Unie KBO en wat dit betekent voor onze leden. Tot slot een mooi verhaal over het plezier van bewegen voor heel veel senioren dankzij Meer Bewegen voor Ouderen!

Dit is de laatste editie van dit kwartaalblad dat we sinds 2019 hebben gemaakt. Vanaf januari ontvangen onze leden 11 keer per jaar het uitgebreide magazine Ons Limburg. Dat heeft alles te maken met de uittreding uit de Unie KBO per 1 januari a.s. Ons Limburg komt in de plaats van het Ledenmagazine KBO PCOB. We maken dit nieuwe blad in samenwerking met KBO Brabant, Gelderland en Overijssel. Het telt 56 pagina’s: 48 pagina’s algemene inhoud en 8 pagina’s Limburgse inhoud, waaronder ook een eigen cover. Ons Limburg verschijnt 11x per jaar en de eerste editie ontvangen onze leden in de week van 23 januari. 

We bedanken uitgeverij en mediabedrijf Romeo Delta heel hartelijk voor de plezierige samenwerking rondom Senioren Limburg de afgelopen jaren. 

Senioren Limburg nr 4 2022