Senioren Netwerk Nederland: Veel meer woningen nodig voor ouderen die zorg nodig hebben

Donderdag 9 februari 2023 debatteert de vaste Kamercommissie van Binnenlandse zaken over  de woningbouwopgave in Nederland. Uit de stukken concludeert het Senioren Netwerk Nederland (SNN), het samenwerkingsverband van de KBO’s van Brabant, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en Limburg, dat de verpleeghuiszorg als zorgaanbod ter discussie staat. Na het verzorgingshuis lijkt nu ook het verpleeghuis te verdwijnen. Daarom heeft SNN een brief gestuurd aan de leden van deze commissie. Daarin worden vraagtekens gezet bij de ambitie van ministers De Jonge en Helder om 290.000 voor ouderen geschikte woningen te bouwen: nultredenwoningen, geclusterde woonvormen zoals hofjes en geclusterde verpleegzorgplekken (Wlz-thuis). Vraag is of deze geclusterde woonvormen toereikend zijn voor ouderen met een complexe zorgvraag en een klein netwerk. SNN ziet uitbreiding van verpleeghuisplekken (Wlz-verblijf) daarom als onontkoombaar.

SNN maakt zich ook grote zorgen over het achterblijven van bouwplannen in de verpleeghuiszorg. Er zijn voor de komende vijf jaar plannen voor 7.000 intramurale verpleeghuisplekken, 1.800 minder dan in 2021. Niet genoeg om aan de groeiende zorgvraag te voldoen.

SNN roept de leden van de Kamercommissie  op, alles op alles te zetten om het kabinet ertoe te bewegen voldoende verpleeghuisplekken te realiseren. Dat is niet alleen in het belang van kwetsbare ouderen en hun naasten. Bij onvoldoende geschikte woonmogelijkheden, dreigt een zorginfarct, en eigenlijk is dat er al! En een zorginfarct raakt de hele samenleving! Tijd voor actie dus!

Lees hier de volledige brief