Simone Gerono-van Bun wordt onze nieuwe directeur

Medio oktober, gaat onze directeur Hans Hollanders met pensioen. Om te zorgen voor een goede overdracht zijn we tijdig op zoek gegaan naar een opvolger. Die hebben we gevonden! Per 1 september a.s. is Simone Gerono-van Bun onze nieuwe directeur. Tijdens de Algemene Vergadering op 14 juni stelde KBO-voorzitter Marcel Ballas haar voor. Voor onze huidige directeur Hans Hollanders was het zijn laatste Algemene Vergadering. Hij werd dan ook uitgebreid in het zonnetje gezet en kreeg een fotobanner aangeboden. 

Simone Gerono is adviseur sport, bewegen en gezondheid bij het Huis voor de Sport Limburg en al jaren actief voor senioren vanuit het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Haar drijfveer daarbij is ‘kwaliteit toevoegen aan het leven van senioren’. Die drijfveer sluit uitstekend aan bij de missie en visie van KBO Limburg. Wij zien de senior van nu als een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving. Samen werken we aan een samenleving, waarin de verschillende groepen en generaties elkaar respecteren, tegemoet komen en versterken.

Simone is goed ingevoerd in het provinciale gebeuren, als coördinator van het provinciaal steunpunt MBvO en van JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst). Ze heeft daarnaast ervaring in de samenwerking met gemeenten en op het gebied van fondsenwerving. Daarmee heeft zij de juiste competenties om Hans Hollanders op te volgen. Ze treedt per 1 september in dienst. Hans Hollanders is vanaf dat moment directeur af, maar blijft langszij tot 15 oktober om de nieuwe directeur her en der te introduceren en waar nodig wegwijs te maken.